Aktualności

Z życia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.


Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że realizuje “Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.
Program skierowany jest do osób:
- w wieku powyżej 65 lat;
- nieszczepionych przeciwko pneumokokom;
- z rozpoznanym przewlekłym nieżytem oskrzeli lub astmą oskrzelową.

Osoby zainteresowane mogą umówić się na szczepienie we wszystkich Przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Adresy i numery telefonów placówek dostępne są na stronie:
https://www.mzoz.pl/poradniaogolna.php
Szczepienia trwają do 31 grudnia 2023 roku.
Liczba szczepionek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Czytaj więcej
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych

Komunikat

MZOZ zatrudni

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zatrudni tłumacza języka migowego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 543066218.

Czytaj więcej

Informacja

Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz innymi 21 partnerami realizuje wspólny projekt pn. „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – II Etap”. Projekt realizowany jest dzięki funduszom europejskim pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 z Osi Priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia. Projekt realizowany jest od września 2019 r. do grudnia 2023 r. Wkład własny partnera w wysokości 202 500,00 zł na realizację zadania pochodzi w całości ze środków finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku. Kwota całkowita projektu i wartość dofinansowania zmienią się gdyż postępowania u większości partnerów jeszcze trwają. W ramach projektu Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku przeprowadził dwa postępowania przetargowe na: 1) „Dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020”. Wartość oferty 897.175,38 zł w tym: Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wartość inwestycji w kwocie 631.093,74 zł. Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 85% wyniósł 536.429,68 zł wkład własny 15% MZOZ Sp. z o. o. wyniósł 94.664,06 zł. Adaptacją pomieszczeń w całości została sfinansowana ze środków własnych MZOZ Sp. z o.o. w kwocie 266.081,64 zł. 2) „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020”. Wartość oferty 970.680,15 zł Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85% wyniósł 611.070,32 zł wkład własny 15% MZOZ Sp. z o. o. wyniósł 107.835,94 zł. Pozostała kwota 251.773,89 zł nie obejmowała dofinansowania została pokryta ze środków własnych MZOZ Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Informacja

Komunikat

Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku sprzeda sprzęt medyczny: - laryngoskop, - elektroniczna waga najazdowa, - kardiomonitor, - koncentrator tlenu, - pompa infuzyjna, - pompa żywieniowa, - ssak medyczny. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 513069940 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu K.C.

Czytaj więcej

Program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Włocławek

W naszych przychodniach dostępna już jest szczepionka przeciwko grypie na sezon 2023/2024. Po raz kolejny z budżetu Miasta Włocławek finansowany jest "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek". Szczepienia trwają do 30 listopada 2023 roku. Osoby zainteresowane, od poniedziałku - 25 września br., mogą umówić się na szczepienie we wszystkich Przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Adresy i numery telefonów placówek dostępne są na stronie https://www.mzoz.pl/poradniaogolna.php Liczba szczepionek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Czytaj więcej
Program szczepień przeciwko grypie

Oferta pracy

Oferta pracy dla lekarza

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku zatrudni lekarzy.
Oferujemy:
- umowę o pracę /kontrakt/umowę zlecenie (forma zatrudnienia do uzgodnienia),
- dogodne godziny pracy, pracę od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel),
- kompetentny zespół współpracowników,
- warunki zatrudnienia do ustalenia.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt z Sekretariatem MZOZ Sp. z o.o. nr tel.: 543066218.

Czytaj więcej

e-Gabinet+

Czytaj więcej
Informacja o udziale w programie

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej proszę przyjąć serdeczne życzenia. Zawód pielęgniarki i położnej to powołanie. Praca Państwa wymaga wyjątkowych umiejętności oraz wrażliwości. Doceniając Państwa rolę w pielęgnacji oraz opiece nad pacjentem pragnę złożyć wszystkim Pielęgniarkom i Położnym wyrazy uznania i szacunku za zaangażowanie oraz poświęcenie w codziennej pracy. Z okazji Państwa Święta życzę, aby codziennie spotykali się Państwo z wdzięcznością pacjentów i szacunkiem przełożonych a praca codzienna, żeby przynosiła satysfakcję z jej wykonywania.
Życzę także powodzenia oraz wszelkiej pomyślności i w życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu MZOZ Sp. z o.o.
Arkadiusz Nowodworski

Czytaj więcej

e-Gabinet+

Czytaj więcej
Informacja o udziale w programie

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz innymi 21 partnerami realizuje wspólny projekt pn. „Budowa Kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej — II Etap”. Projekt realizowany jest dzięki funduszom europejskim pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014—2020 z Osi Priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia. Projekt realizowany jest od września 2019 r. do grudnia 2023 r. Całkowita wartość projektu to 25 138 094,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 21 367 379,89 zł. Wkład własny partnera w wysokości 202 500,00 zł na realizację zadania pochodzi w całości ze środków finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku. Kwota całkowita projektu i wartość dofinansowania zmienią się gdyż postępowania u większości partnerów jeszcze trwają.

Czytaj więcej

Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. poszukuje tłumacza języka migowego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (54) 30 66 218.

Czytaj więcej
Komunikat

Rejestracja internetowa

Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 10 marca 2023 roku zostanie uruchomiona rejestracja internetowa do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Aby uzyskać dostęp do Portalu Pacjenta należy zgłosić się do najbliżej przychodni MZOZ w celu uzyskania loginu i hasła. Przy pierwszym logowaniu system automatycznie wymusi zmianę hasła.
Więcej informacji udzielą pracownicy rejestracji w przychodniach.
Zapraszamy.

Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Zarząd Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku składa wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej MZOZ we Włocławku serdeczne życzenia oraz wyrazy szacunku za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu, osoby i rodziny korzystające z Państwa pomocy znajdują w sobie siłę i energię, która pozwala im pokonywać życiowe trudności. Udzielacie Państwo pomocy i wsparcia osobom potrzebującym dając wiarę, która pozwala przezwyciężyć najcięższe chwile.
Życzę, aby podejmowany trud był dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Czytaj więcej
Dzień Pracownika Socjalnego - życzenia

Oferta pracy

Oferta pracy dla lekarza radiologa

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku nawiąże współpracę z lekarzem radiologiem lub w trakcie specjalizacji.
Oferujemy:
- umowę o pracę /kontrakt/umowę zlecenie (forma zatrudnienia do uzgodnienia),
- dogodne godziny pracy, pracę od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel),
- kompetentny zespół współpracowników,
- warunki zatrudnienia do ustalenia.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt z Sekretariatem MZOZ Sp. z o.o. nr tel.: 543066218.

Czytaj więcej

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek na lata 2022-2025

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek na lata 2022-2025

Czytaj więcej
Program szczepienia ochronnego przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

Program szczepienia ochronnego przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

KOMUNIKAT

Miło nam poinformować, że Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje bezpłatny „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” finansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek. Szczepieniami objęte są dziewczęta urodzone w 2010 roku, zamieszkałe na terenie miasta Włocławek. Do zaszczepienia niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych https://www.mzoz.pl/hpv2022.php Program jest realizowany do dnia 10.12.2022 r. w Poradniach Dziecięcych Przychodni MZOZ Sp. z o.o. Adresy placówek dostępne są na stronie www.mzoz.pl/kontakt.php Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szczepienia do naszych Przychodni.

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej

Czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej - życzenia

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Czytaj więcej
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku ul. Kilińskiego 16 zatrudni LEKARZY rodzinnych, internistów, pediatrów, PIELĘGNIARKI i OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH.

Czytaj więcej