Aktualności

Z życia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.


Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku sprzeda sprzęt medyczny: - laryngoskop, - elektroniczna waga najazdowa, - kardiomonitor, - koncentrator tlenu, - pompa infuzyjna, - pompa żywieniowa, - ssak medyczny. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 513069940 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu K.C.

Czytaj więcej
Komunikat

Program szczepień przeciwko grypie

Program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Włocławek

W naszych przychodniach dostępna już jest szczepionka przeciwko grypie na sezon 2023/2024. Po raz kolejny z budżetu Miasta Włocławek finansowany jest "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek". Szczepienia trwają do 30 listopada 2023 roku. Osoby zainteresowane, od poniedziałku - 25 września br., mogą umówić się na szczepienie we wszystkich Przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Adresy i numery telefonów placówek dostępne są na stronie https://www.mzoz.pl/poradniaogolna.php Liczba szczepionek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Czytaj więcej

Oferta pracy dla lekarza

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku zatrudni lekarzy.
Oferujemy:
- umowę o pracę /kontrakt/umowę zlecenie (forma zatrudnienia do uzgodnienia),
- dogodne godziny pracy, pracę od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel),
- kompetentny zespół współpracowników,
- warunki zatrudnienia do ustalenia.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt z Sekretariatem MZOZ Sp. z o.o. nr tel.: 543066218.

Czytaj więcej
Oferta pracy

Informacja o udziale w programie

e-Gabinet+

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej proszę przyjąć serdeczne życzenia. Zawód pielęgniarki i położnej to powołanie. Praca Państwa wymaga wyjątkowych umiejętności oraz wrażliwości. Doceniając Państwa rolę w pielęgnacji oraz opiece nad pacjentem pragnę złożyć wszystkim Pielęgniarkom i Położnym wyrazy uznania i szacunku za zaangażowanie oraz poświęcenie w codziennej pracy. Z okazji Państwa Święta życzę, aby codziennie spotykali się Państwo z wdzięcznością pacjentów i szacunkiem przełożonych a praca codzienna, żeby przynosiła satysfakcję z jej wykonywania.
Życzę także powodzenia oraz wszelkiej pomyślności i w życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu MZOZ Sp. z o.o.
Arkadiusz Nowodworski

Czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej

Informacja o udziale w programie

e-Gabinet+

Czytaj więcej

Dofinansowanie

Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz innymi 21 partnerami realizuje wspólny projekt pn. „Budowa Kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej — II Etap”. Projekt realizowany jest dzięki funduszom europejskim pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014—2020 z Osi Priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia. Projekt realizowany jest od września 2019 r. do grudnia 2023 r. Całkowita wartość projektu to 25 138 094,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 21 367 379,89 zł. Wkład własny partnera w wysokości 202 500,00 zł na realizację zadania pochodzi w całości ze środków finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku. Kwota całkowita projektu i wartość dofinansowania zmienią się gdyż postępowania u większości partnerów jeszcze trwają.

Czytaj więcej
Dofinansowanie

Komunikat

Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. poszukuje tłumacza języka migowego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (54) 30 66 218.

Czytaj więcej

Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 10 marca 2023 roku zostanie uruchomiona rejestracja internetowa do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Aby uzyskać dostęp do Portalu Pacjenta należy zgłosić się do najbliżej przychodni MZOZ w celu uzyskania loginu i hasła. Przy pierwszym logowaniu system automatycznie wymusi zmianę hasła.
Więcej informacji udzielą pracownicy rejestracji w przychodniach.
Zapraszamy.

Czytaj więcej
Rejestracja internetowa

Dzień Pracownika Socjalnego - życzenia

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Zarząd Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku składa wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej MZOZ we Włocławku serdeczne życzenia oraz wyrazy szacunku za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu, osoby i rodziny korzystające z Państwa pomocy znajdują w sobie siłę i energię, która pozwala im pokonywać życiowe trudności. Udzielacie Państwo pomocy i wsparcia osobom potrzebującym dając wiarę, która pozwala przezwyciężyć najcięższe chwile.
Życzę, aby podejmowany trud był dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Czytaj więcej