Aktualności

Z życia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Czytaj więcej
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030
Nazwa zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Nazwa program: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 Nazwa zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy.

Czytaj więcej

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że realizuje “Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.
Program skierowany jest do osób:
- w wieku powyżej 65 lat;
- nieszczepionych przeciwko pneumokokom;
- z rozpoznanym przewlekłym nieżytem oskrzeli lub astmą oskrzelową.

Osoby zainteresowane mogą umówić się na szczepienie we wszystkich Przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Adresy i numery telefonów placówek dostępne są na stronie:
https://www.mzoz.pl/poradniaogolna.php
Szczepienia trwają do 31 grudnia 2023 roku.
Liczba szczepionek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Czytaj więcej
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych

Komunikat

MZOZ zatrudni

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zatrudni tłumacza języka migowego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 543066218.

Czytaj więcej

Informacja

Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz innymi 21 partnerami realizuje wspólny projekt pn. „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – II Etap”. Projekt realizowany jest dzięki funduszom europejskim pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 z Osi Priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia. Projekt realizowany jest od września 2019 r. do grudnia 2023 r. Wkład własny partnera w wysokości 202 500,00 zł na realizację zadania pochodzi w całości ze środków finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku. Kwota całkowita projektu i wartość dofinansowania zmienią się gdyż postępowania u większości partnerów jeszcze trwają. W ramach projektu Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku przeprowadził dwa postępowania przetargowe na: 1) „Dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020”. Wartość oferty 897.175,38 zł w tym: Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wartość inwestycji w kwocie 631.093,74 zł. Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 85% wyniósł 536.429,68 zł wkład własny 15% MZOZ Sp. z o. o. wyniósł 94.664,06 zł. Adaptacją pomieszczeń w całości została sfinansowana ze środków własnych MZOZ Sp. z o.o. w kwocie 266.081,64 zł. 2) „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020”. Wartość oferty 970.680,15 zł Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85% wyniósł 611.070,32 zł wkład własny 15% MZOZ Sp. z o. o. wyniósł 107.835,94 zł. Pozostała kwota 251.773,89 zł nie obejmowała dofinansowania została pokryta ze środków własnych MZOZ Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Informacja

Komunikat

Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku sprzeda sprzęt medyczny: - laryngoskop, - elektroniczna waga najazdowa, - kardiomonitor, - koncentrator tlenu, - pompa infuzyjna, - pompa żywieniowa, - ssak medyczny. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 513069940 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu K.C.

Czytaj więcej

Program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Włocławek

W naszych przychodniach dostępna już jest szczepionka przeciwko grypie na sezon 2023/2024. Po raz kolejny z budżetu Miasta Włocławek finansowany jest "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek". Szczepienia trwają do 30 listopada 2023 roku. Osoby zainteresowane, od poniedziałku - 25 września br., mogą umówić się na szczepienie we wszystkich Przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Adresy i numery telefonów placówek dostępne są na stronie https://www.mzoz.pl/poradniaogolna.php Liczba szczepionek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Czytaj więcej
Program szczepień przeciwko grypie

Oferta pracy

Oferta pracy dla lekarza

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku zatrudni lekarzy.
Oferujemy:
- umowę o pracę /kontrakt/umowę zlecenie (forma zatrudnienia do uzgodnienia),
- dogodne godziny pracy, pracę od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel),
- kompetentny zespół współpracowników,
- warunki zatrudnienia do ustalenia.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt z Sekretariatem MZOZ Sp. z o.o. nr tel.: 543066218.

Czytaj więcej

e-Gabinet+

Czytaj więcej
Informacja o udziale w programie

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej proszę przyjąć serdeczne życzenia. Zawód pielęgniarki i położnej to powołanie. Praca Państwa wymaga wyjątkowych umiejętności oraz wrażliwości. Doceniając Państwa rolę w pielęgnacji oraz opiece nad pacjentem pragnę złożyć wszystkim Pielęgniarkom i Położnym wyrazy uznania i szacunku za zaangażowanie oraz poświęcenie w codziennej pracy. Z okazji Państwa Święta życzę, aby codziennie spotykali się Państwo z wdzięcznością pacjentów i szacunkiem przełożonych a praca codzienna, żeby przynosiła satysfakcję z jej wykonywania.
Życzę także powodzenia oraz wszelkiej pomyślności i w życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu MZOZ Sp. z o.o.
Arkadiusz Nowodworski

Czytaj więcej