Aktualności

Z życia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.


MZOZ zatrudni pracownika do działu księgowości

Czytaj więcej
Oferta pracy

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Program profilaktyki raka piersi

Czytaj więcej
Program profilaktyki raka piersi

proces rewitalizacji realizowanego we Włocławku

Ankieta dotycząca procesu rewitalizacji realizowanego we Włocławku

Prezydent Miasta Włocławek, Marek Wojtkowski zachęca do wypowiedzenia się na temat procesu rewitalizacji realizowanego we Włocławku.
Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji, czyli mieszkańców Włocławka, przedsiębiorców, społeczników oraz przedstawicieli instytucji i innych podmiotów. Wierzymy, że zmiana, która następuje w Śródmieściu ma wpływ nie tylko na mieszkańców najstarszej części Włocławka, ale też przedstawicieli innych osiedli. Stąd nasze zaproszenie kierujemy do jak najszerszego grona odbiorców.
O wypełnienie anonimowej ankiety prosimy w terminie do 15 lutego 2024 roku. Jej wyniki przyczynią się nie tylko do sformułowania oceny, jak realizowany jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, ale też wyznaczenia pożądanych kierunków zmian w Śródmieściu Włocławka. Tym ważniejszy jest Państwa głos!
Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/ankietagprwloclawek
Ankieta została opracowana w związku z przygotowaniem oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Wymóg ten wynika w ustawy o rewitalizacji i realizowany jest nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Czytaj więcej

Informacja

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację programu w ramach umowy zawartej z Gminą Miasto Włocławek w przedmiocie realizacji gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W ramach tego programu zrealizowane zostały niżej wymienione zadania:
- Zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu ( tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym;
- Zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń z zakresu pogłębionej terapii dla osób uzależnionych;
- Zadanie nr 3 - udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem;
- Zadanie nr 4 - udzielanie świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży;
- Zadanie nr 5 - udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych;
- Zadanie nr 6 - udzielanie świadczeń terapeutycznych z zakresu ograniczania picia alkoholu i redukcji szkód.

Program został zrealizowany dzięki środkom finansowym w wysokości 110 600,00 zł, które zostały przekazane w ramach w/w umowy przez Gminę Miasto Włocławek.

Czytaj więcej
Informacja

Komunikat

Komunikat

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, iż od dnia 22.01.2024 do odwołania nie będzie możliwości wykonania zdjęć punktowych zębów.

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Czytaj więcej
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030
Nazwa zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Nazwa program: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 Nazwa zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy.

Czytaj więcej