Wczytywanie...

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odksztuszania (odpluwania), głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu). Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku.

Czynniki sprzyjające zachorowaniu na gruźlicę to:

 • niedożywienie,
 • złe warunki mieszkaniowe,
 • zakażenie HIV,
 • cukrzyca,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby krwi,
 • schyłkowa niewydolność nerek,
 • leczenie immunosupresyjne,
 • pylica płuc,
 • leczenie sterydami,
 • szybka utrata masy ciała,
 • obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią,
 • obciążenie długotrwałą chorobą.