Wczytywanie...

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku

Klauzula informacyjna

 • Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:
 • 1. Administratorem Pana/i danych osobowych wskazanych w dokumentacji medycznej jest Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, tel.: 54 231 10 33, adres e-mail: sekretariat@mzoz.pl,
 • 2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku jest Pan Jarosław Suliński, tel. 501 331 745, adres e-mail: iod@mzoz.pl,
 • 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069),
 • 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • 5. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zarejestrowania i udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 • 6. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty przetwarzające oraz instytucje uprawnione z mocy prawa,
 • 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu za wyjątkiem sytuacji:
 • a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił zgon;
 • c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczna pacjenta, które są przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.